1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre ‘Mladi Kunstelj praznuje pet let’ je Kunstelj 1873, gostilna in penzion, d.o.o., Gorenjska cesta 9, 4240 Radovljica, SI81543964. Nagradna igra poteka na Facebook strani www.facebook.com/KunsteljSlovenia/. Nagradna igra ni v nobeni povezavi z družabnim omrežjem Facebook in ni v nobenem primeru sponzorirana, podprta ali organizirana s strani Facebook-a. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator in ne Facebook.

  1. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra traja od 18. 9. 2019 od objave do vključno 23. 9. 2019 do 23:59.

  1. Pogoji sodelovanja in potek nagradne igre

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletni državljani Republike Slovenije (fizične osebe). V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju organizatorja.

V nagradni igri bodo sodelovali vsi, ki bodo odgovorili na nagradno vprašanje na Facebook strani www.facebook.com/KunsteljSlovenia/ na objavo, kjer je objavljeno nagradno vprašanje.

  1. Opis nagrad in potek žrebanja

Izmed vseh sodelujočih se bo izžrebalo 3 nagrajence in podelilo nagrade:
– Darilni bon – 1 x NOČITEV Z ZAJTRKOM PRI KUNSTLJU v dvoposteljni sobi v vrednosti 80 €
– Darilni bon – 1 x VEČERJA PRI KUNSTLJU za 2 osebi v vrednosti 70 €
– Darilni bon – 1 x VIP PIKNIK PRI KUNSTLJU za 2 osebi v vrednosti 70 €

Nagrade niso zamenljive za druge nagrade in niso izplačljive v gotovini.

Žrebanje se bo izvedlo v torek, 24. 9. 2019. Žrebanje bo potekalo v poslovnih prostorih organizatorja in bo izvedeno računalniško z naključnim izborom sodelujočih v nagradni igri. Žrebanje bo izvedla tričlanska komisija, sestavljena iz zaposlenih pri organizatorju. Žrebanje ni javno.

Zapisnik žrebanja in podatki o izžrebancih se bodo hranili pri organizatorju 1 leto. Žreb komisije je dokončen in pritožba na postopek žrebanja ni možna.

  1. Objava nagrajencev

Ime izžrebancev bo objavljeno na dan žrebanja, dne 25. 9. 2019 na Facebook strani v sklopu nagradne igre. Izžrebanci bodo nato obveščeni prek zasebnega sporočila na Facebook-u in pozvani naj na info@kunstelj.si sporočijo svoje podatke.

***********************************************************************************************

Izžrebani nagrajenci so:
👉 Večerjo za 2 osebi prejme Urška Škufca
👉 Nočitev z zajtrkom za 2 osebi prejme Rok Racki
👉 Vip piknik za 2 osebi pa prejme Lea Vilman.
Čestitke vsem!

*************************️***********************************************************************

  1. Obveznosti nagrajencev in prevzem nagrade

Pogoj za prejem nagrad je, da izžrebanec organizatorju v 8 dneh po prejemu obvestila o rezultatih izbora, po elektronski pošti na naslov info@kunstelj.si sporoči naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, e-naslov in telefonsko številko, davčno številko in davčno izpostavo.

V primeru, da izžrebanec pravočasno ne posreduje točnih in pravilnih zahtevanih podatkov ali pa nagrade ne prevzame oziroma se nagradi odpove, izgubi pravico do nagrade, organizator pa je prost svoje obveznosti glede izročitve nagrad takemu izžrebancu. Nagrajenec pa v tem primeru nima pravice do kakršnegakoli drugega nadomestila.

  1. Davek in akontacija dohodnine

Pri nagradah do vrednosti 42 €, se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec tudi za prejem nagrade do vrednosti 42 €, organizatorju dolžan sporočiti davčno številko.

Plačilo davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo za nagrajence od vrednosti nagrad odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam.

Organizator bo dobitniku nagrade po pošti poslal potrdilo, ki se bo nanašalo na vrednost nagrade in znesek plačane akontacije davka, v kolikor višina vrednosti nagrade presega znesek 42 €. Dobitnik, ki bo prejel obvestilo, je dolžan to napovedati v svoji dohodninski napovedi za leto 2019. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.

  1. Zasebnost in varstvo podatkov

Organizator nagradne igre Kunstelj 1873, gostilna in penzion, d.o.o. se zavezuje, da bo posredovane osebne podatke varovala skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in jih obdelovala izključno za namen akontacije dohodnine. Nagrajenec z izpolnitvijo obrazca za prevzem nagrade daje organizatorju osebno privoljenje, da se njegovi podatki uporabljajo za namen akontacije dohodnine.

  1. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se zavezuje, da jih bo odpravili v čim krajšem času in o tem obvestili udeleženca.

  1. Ostale določbe in pravila

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na svoji Facebook strani. Za tolmačenje posameznih členov tega pravilnika je pristojna izključno Maja Buden.

  1. Veljavnost pravil nagradne igre

Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem 18. 9. 2019. V času trajanja nagradne igre so pravila na vpogled na spletnih straneh www.kunstelj.si.

Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na elektronski naslov info@kunstelj.si

Radovljica, 18. 9. 2019

Prijavite se na e-recepte gostilne Kunstelj
Vsak mesec izvirne ideje za kuhanje tradicionalnih slovenskih jedi.

S prijavo na e-recepte gostilne Kunstelj soglašate s Politiko zasebnosti gostilne Kunstelj. Osebne podatke hranimo izključno za naše namene obveščanja in analize. Odjava od e-novic je mogoča kadar koli.