1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre ‘Kunstelj 2020’ je Kunstelj 1873, gostilna in penzion, d.o.o., Gorenjska cesta 9, 4240 Radovljica, SI81543964. Nagradna igra poteka na Instagram strani https://www.instagram.com/kunsteljslovenia/. Nagradna igra ni v nobeni povezavi z družabnim omrežjem Instagram in ni v nobenem primeru sponzorirana, podprta ali organizirana s strani Instagram-a. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator in ne Instagram.

  1. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra traja od 19. 12. 2019 od objave do vključno 1. 1. 2020 do 23:59.

  1. Pogoji sodelovanja in potek nagradne igre

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletni državljani Republike Slovenije (fizične osebe). V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju organizatorja.

V nagradni igri bodo sodelovali vsi, ki:
– se slikajo v Kunstljevem foto-kotičku in objavijo fotografijo na svojem Instagram profilu
– fotografijo označijo #kunstelj2020 in sledijo @kunsteljslovenia.

  1. Opis nagrad in potek žrebanja

Izmed vseh sodelujočih se bo izžrebalo 1 nagrajenca, ki bo prejel:
– Darilni bon – 1 X NOČITEV Z ZAJTRKOM PRI KUNSTLJU v dvoposteljni sobi v vrednosti 80 €

Nagrada ni zamenljiva za druge nagrade in ni izplačljiva v gotovini.

Žrebanje se bo izvedlo v petek, 3. 1. 2020. Žrebanje bo potekalo po načelu naključne računalniške izbire s seznama sodelujočih v nagradni igri, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje preko orodja: https://commentpicker.com/instagram.php.

Rezultati nagradne igre so dokončni.

  1. Objava nagrajenca

Ime instagram profila izžrebanca bo objavljeno na dan žrebanja dne 3. 1. 2020 na Instagram strani. Izžrebanec bo nato obveščen prek zasebnega sporočila na Instagram-u in pozvan naj na info@kunstelj.si sporoči svoje podatke.

  1. Obveznosti nagrajenca in prevzem nagrade

Pogoj za prejem nagrad je, da izžrebanec organizatorju v 8 dneh po prejemu obvestila o rezultatih izbora, po elektronski pošti na naslov info@kunstelj.si sporoči naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, e-naslov in telefonsko številko, davčno številko in davčno izpostavo.

V primeru, da izžrebanec pravočasno ne posreduje točnih in pravilnih zahtevanih podatkov ali pa nagrade ne prevzame oziroma se nagradi odpove, izgubi pravico do nagrade, organizator pa je prost svoje obveznosti glede izročitve nagrad takemu izžrebancu. Nagrajenec pa v tem primeru nima pravice do kakršnegakoli drugega nadomestila.

  1. Davek in akontacija dohodnine

Pri nagradah do vrednosti 42 EUR, se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec tudi za prejem nagrade do vrednosti 42 EUR, organizatorju dolžan sporočiti davčno številko.

Plačilo davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo za nagrajenca od vrednosti nagrad odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam.

Organizator bo dobitniku nagrade po pošti poslal potrdilo, ki se bo nanašalo na vrednost nagrade in znesek plačane akontacije davka, v kolikor višina vrednosti nagrade presega znesek 42 EUR. Dobitnik, ki bo prejel obvestilo, je dolžan to napovedati v svoji dohodninski napovedi za leto 2019. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.

  1. Zasebnost in varstvo podatkov

Organizator nagradne igre Kunstelj 1873, gostilna in penzion, d.o.o. se zavezuje, da bo posredovane osebne podatke varovala skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in jih obdeloval izključno za namen akontacije dohodnine. Nagrajenec z izpolnitvijo obrazca za prevzem nagrade daje organizatorju osebno privoljenje, da se njegovi podatki uporabljajo za namen akontacije dohodnine.

  1. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se zavezuje, da jih bo odpravili v čim krajšem času in o tem obvestili udeleženca.

  1. Ostale določbe in pravila

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na svoji Instagram strani. Za tolmačenje posameznih členov tega pravilnika je pristojna izključno Maja Buden.

  1. Veljavnost pravil nagradne igre

Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem 19. 12. 2019. V času trajanja nagradne igre so pravila na vpogled na spletnih straneh www.kunstelj.si

Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na elektronski naslov info@kunstelj.si

Radovljica, 19. 12. 2019

Prijavite se na e-recepte gostilne Kunstelj
Vsak mesec izvirne ideje za kuhanje tradicionalnih slovenskih jedi.

S prijavo na e-recepte gostilne Kunstelj soglašate s Politiko zasebnosti gostilne Kunstelj. Osebne podatke hranimo izključno za naše namene obveščanja in analize. Odjava od e-novic je mogoča kadar koli.